Faculty profile

Eibhlís Ní Shúilleabháin

Assistant Professor in Education (Primary)

PME in Primary Education
Contact information

enishuilleabhain@hiberniacollege.net

Block B, Merrion Centre
Merrion Road
Dublin 4
D04 H2H4


Education

MA
LLB
Grad. Dip in Education


Biography

Eibhlís is an Assistant Professor in Education (Primary) with Hibernia College. In 2012, Eibhlís obtained an honours degree in Law and Irish from the University of Limerick. She completed a postgraduate diploma in Education (Primary Teaching) in Mary Immaculate College in 2014. Eibhlís worked as a primary school teacher in Gaelscoileanna in Dublin and Cork before commencing her role with Hibernia College. She holds a first-class honours Masters in Nua-Ghaeilge from University College Dublin. Her thesis focused on the 19th century Muskerry poet, Máire Bhuí Ní Laoghaire.

Beathaisnéis

Is léachtóir le Gaeilge le Scoil an Oideachais, Coláiste Hibernia, í Eibhlís Ní Shúilleabháin. Sa bhliain 2012, bhain Eibhlís céim sa Dlí le Gaeilge amach in Ollscoil Luimnigh. Lean sí ar aghaidh chun iarchéim sa bhunmhúinteoireacht a dhéanamh i gColáiste Mhuire gan Smál sa bhliain 2014. D’oibrigh Eibhlís mar mhúinteoir Gaelscoile i mBaile Átha Cliath agus i gCorcaigh sular thosaigh sí ina ról mar léachtóir le Coláiste Hibernia. Tá Máistreacht céad onóracha sa Nua-Ghaeilge ó Choláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath aici. Dhírigh a tráchtas ar fhilíocht an bhanfhile béil ó Mhúscraí, Máire Bhuí Ní Laoghaire.

Research interests

Her research interests include 19th century oral poetry, the transmission and acquisition of sean-nós singing practices, Irish-language immersion education and the most effective methods of teaching Irish grammar in T1 and T2 primary classrooms.

Taighde

Is é an réimse taighde atá ag Eibhlís ná filíocht bhéil an naoú haois déag. Is mór an tsuim atá aici in amhránaíocht an tsean nóis agus ar sheacadhadh agus ar shealbhú an traidisiúin. Díríonn a cuid taighde ar an tumoideachas agus ar na bealaí is éifeachtaí chun gramadach na Gaeilge a mhúineadh i ranganna T1 agus T2.

Take the next step